Żołnierze Niezłomni z Parku Jordana na wystawie ‚Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza’

6

Żołnierze Niezłomni  z Parku Jordana na plenerowej wystawie

Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza

otwartej w dniu 27 lutego 2014 r.

na pl. O. A. Studzińskiego (pod Wawelem) w Krakowie.

Fotografie z Parku Jordana  zostały wyróżnione w konkursie IPN

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

5

8

4

1

Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci – Kraków A.D. 2014r. – Bardowie Drugiej Konspiracji

Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Koncert Bardowie Drugiej Konspiracji

Centrum Kultury ROTUNDA

Kraków, 26 lutego 2014 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

skanuj0022plakat

Andrzej Kołakowski

5

Lech Makowiecki

8

Pamięci Gen. “Nila”

zdj

Gen. August Emil Fieldorf „Nil”

20.03. 1895–24.02.1953

August Emil Fieldorf ur. w Krakowie w domu przy ul. Lubicz 24 ( obecnie 32). Odbył przeszkolenie w Związku Strzeleckim, służył w Legionach, brał udział w wyzwalaniu Krakowa spod zaboru austriackiego w 1918 r. Brał udział w walkach o Wilno w 1919 r, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r, w wojnie obronnej 1939 r. Przedostał się do Francji w 1940 r. a następnie do Anglii skąd jako Sylwester Maj został przerzucony do kraju gdzie działał w konspiracji w Związku Walki Zbrojnej. W 1942 był komendantem obszaru II Białystok AK, a następnie Szefem Kierownictwa Dywersji KG AK – „Kedywu” do marca 1944 r. pod pseudonimem „Nil” organizując m. in. zamach na Kutscherę – szefa gestapo.

Następnie tworzył struktury tajnej organizacji „Niepodległość’ – „Nie” na wypadek drugiej okupacji sowieckiej. Aresztowany 7 marca 1945 r. przez NKWD pod przybranym nazwiskiem (Walenty Gdanicki) został wywieziony w głąb Rosji. Nierozpoznany powrócił do Polski w 1947 r. ciężko chory. Ujawnił się w lutym 1948 r. w Łodzi pod swoim nazwiskiem. Inwigilowany, w listopadzie 1950 r. zaaresztowany i osadzony w więzieniu mokotowskim. Odmówił udziału w operacji „Cezary” – organizowaniu fikcyjnej struktury tzw. V Zarządu WiN kontrolowanej przez funkcjonariuszy MBP. Skazany 16 kwietnia 1952 r. przez sąd na karę śmierci na podstawie fałszywych oskarżeń o współpracę z okupantem niemieckim, został powieszony dnia 24 lutego1953 r.

W 2006 r. odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Pomnik generała w parku im. dr Henryka Jordana odsłonięto 11 listopada 2007 r.

(Odsłonięcie pomnika – galeria)

odsłoniecie pomnika

odsłonięcie  Nil

( z: Maria Fieldorf, Leszek Zachuta – Generał August Emil Fieldorf 1895-1953 – IPN, 2013)

W Parku Jordana

NIL AK

w Parku luty 2014( w końcu lutego 2014 w Parku Jordana – zdj. Józef Wieczorek))

61. rocznica śmierci Gen. Augusta Emila Fieldorfa ” Nila” – spotkanie kombatantów w Muzeum AK

W 61 rocznicę mordu na Gen. Fieldorfie „Nilu” w Galerii Wielkich Polaków XX wieku

6

W 61 rocznicę mordu na Gen. Auguście  Emilu Fieldorfie „Nilu” 

kwiaty i znicze od Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana

pod pomnikiem Wielkiego Generała 

w  Galerii  Wielkich Polaków XX wieku w patriotycznym Parku Jordana

(zdjęcia Józef Wieczorek)

Kwiaty składa Prezes Towarzystwa – Kazimierz Cholewa

247

5

Gen. August Emil Fieldorf „Nil”

20.03. 1895–24.02.1953

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie

Plakat 1 marca 2014

1 – go MARCA w ramach krakowskich obchodów NARODOWEGO DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH Solidarni 2010 Kraków zapraszają o godz 11:00 do kościoła oo Karmelitów Bosych przy ul Rakowickiej 18 gdzie sprawowana będzie Msza Św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych którzy ofiarowali swoje życie w obronie Ojczyzny.

o godz 12:00 – uroczystości na Cmentarzu Wojskowym w Krakowie ( ul. Bpa J. Prandoty kwatera LXXXII rzad2 m52 ) przy grobach spoczywających tam dowódcy oddziału ppor. STEFANA BALICKIEGO ps. Bylina, z-cy dowódcy st. sierż. STANISŁAWA SZAJNY ps. Orzeł, kapelana ks. WŁADYSŁAWA GURGACZA ps. Sem

namioty

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie –

Główne uroczystości 1 marca 2014 r.

Patronat Honorowy

BP

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Ks. Dr Józef Guzdek

Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie

Sobota 1 marca 2014 r. od godz. 14:30

Uroczystość 1 marca rozpocznie się mszą św. w Bazylice Mariackiej o godz. 14 :30

Powitanie – Ks. dr Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej

Msza św. z ceremoniałem wojskowym pod przewodnictwem ks. Prałata płk dr Stanisława Gulaka Proboszcza Parafii Wojskowej p. w. Św. Agnieszki, Dziekana Dekanatu Wojsk Specjalnych. Homilię wygłosi Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i środowisk niepodległościowych o. Jerzy Pająk OFM Cap, strofy poezji patriotycznej – aktor Wojciech Habela.

Po mszy św. ok. godz.15:30 przemarsz uczestników uroczystości na czele ze Szwadronem Ułanów im . Marszałka J. Piłsudskiego, Kompanią Honorową WP i Orkiestrą Wojskową z Rynku, ulicą Szewską, Podwale, ul. Piłsudskiego, Al. 3-Maja do Parku im. H. Jordana

Uroczystość w plenerze Parku:

W oprawie uroczystości uczestniczą: Poczty Sztandarowe, Kombatanci, Harcerze, Orkiestra Wojskowa, Dowódca 2 KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO IM IM. GEN. W. ANDERSA Dowódca 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO, Dowódca JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ,, NIL”. Delegacje innych jednostek wojskowych, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, Szwadron Ułanów im. Marszałka J. Piłsudskiego pod dowództwem rtm. H. Bugajskiego, Ks. Prałat płk dr Stanisław Gulak , Dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych, Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i środowiskniepodległościowych o. Jerzy Pająk OFM Cap, Mjr Włodzimierz Wowa Brodecki, Franciszek Makuch – solista Opery Krakowskiej, aktor – Wojciech Habela

15:40 – wystawienie honorowych posterunków WP przy dziewięciu pomnikach

16:00 – uczestnicy marszu przechodzą aleją główną i zajmują wyznaczone miejsca wprowadzenie sztandarów organizacji środowisk kombatanckich

i niepodległościowych, uczelni, szkół i innych partnerów społecznych (pocztysztandarowe zajmują wyznaczone miejscaprzy pomnikach).

16:10 – ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI

– Uroczystość prowadzi –Tadeusz Polkowski

– Sygnał – „Baczność” (sygnalista)

marsz na powitanie – (orkiestra)

raport dowódcy kompanii

prowadzący rozpoczyna ceremonię uroczystości i zapowiada podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu

podniesienie flagi państwowej RP na maszt

– Odegranie Hymnu Narodowego – orkiestra (flagowy podnosi flagę na maszt)

– powitanie uczestników –Tadeusz Polkowski – Przesłanie Biskupa Polowego WP ks. dr Józefa Guzdka – ks. prałat płk Stanisław Gulak

– przemówienie – przedstawiciel Wojska Polskiego

– przemówienie – dr Marek Lasota – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie

wystąpienie – dr Zuzanna Kurtyka

modlitwa – O. Jerzy Pająk Kapelan Żołnierzy AK i środowisk niepodległościowych

– Hymn Polski Podziemnej – „Naprzód do boju żołnierze” (orkiestra + Franciszek Makuch )

– Apel Pamięci

– salwa honorowa

– sygnał WP (trębacz)

– złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod dziewięcioma pomnikami (werble)

(główne delegacjezapowiada narrator)

– sygnał „śpij kolego” (sygnalista)

Po złożeniu kwiatów– strofy poezji patriotycznej – aktor Wojciech Habela

– Pieśń „Modlitwa Żołnierza Polskiego „ gra orkiestra śpiewa Franciszek Makuch – podziękowanie uczestnikom uroczystości – Kazimierz Cholewa (prezes Towarzystwa Parku)

Narrator zapowiada – Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego „LEGIONY ”(orkiestra)

Dowódca Kompanii Honorowej wydaje komendy do odprowadzenia Oddziału

Po wydaniu komendy orkiestra graMarsz Kozietulskiego

Wyprowadzenie pocztów sztandarowych i oddanie honorów przez poczty sztandarowe, kombatantów, szkoły, stowarzyszenia i ułanów.

Po oddaniu honorów przez poczty sztandarowe i defiladzie Szwadronu Ułanów

następuje wymarsz orkiestry WP

ok. godz.17:15 zakończenieuroczystości w Parku.

Główny organizator uroczystości

Prezes TOWARZYSTWA PARKU im. dr Henryka Jordana 

Kazimierz Cholewa 

Park Jordana

Współpraca:

współpraca

Patronat medialny  nad uroczystością:

portal http://wkrakowie2014.wordpress.com/

portal https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/

Kontakt z głównym organizatorem uroczystości:

Kazimierz Cholewa

tel. 609 157 418

kazimierz.cholewa@gmail.com

Żołnierze Niezłomni w Galerii Wielkich Polaków XX wieku (Park Jordana w Krakowie)

luty 2014(koniec lutego 2014 r.)

Nowa strona internetowa https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com

poświęcona Żołnierzom Niezłomnym w Galerii Wielkich Polaków XX wieku

w Parku im. dr Henryka Jordana  w Krakowie.

W patriotycznym Parku Jordana w Krakowie budowana jest Galeria Wielkich Polaków XX wieku autorstwa Kazimierza Cholewy – Prezesa Towarzystwa Parku im. dr H. Jordana.

Wśród 20 pomników Wielkich Polaków znajdują się  też pomniki Żołnierzy Niezłomnych – wyklętych w systemie komunistycznym: rtm. Witolda Pileckiego, Gen. Fieldorfa „Nila” oraz „ Inki” – Danuty Siedzikówny, którzy w okresie instalacji tego zbrodniczego systemu zachowali się jak trzeba.

Odsłonięciom pomników towarzyszyły piękne uroczystości patriotyczne, które odbywają się także w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) , czy w rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego (25 maja). W uroczystościach biorą setki, a nawet tysiące krakowian (i nie tylko) oraz wojsko z generałami Wojska Polskiego.

W najbliższym czasie autor Galerii

Tablica Gurgacz

planuje odsłonić kolejne pomniki – ks. Władysława Gurgacza, Gen. Elżbiety Zawackiej, Łukasza Cieplińskiego, „Łupaszki” – Zygmunta Szyndzielarza, „Zapory” – Hieronima Dekutowskiego. „ Lalka” – Józefa Franczaka.

Lalek

Celem niniejszej strony  https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/

Żołnierze Niezłomni w Parku Jordana w Krakowie

Pomniki „Żołnierzy Wyklętych” w systemie komunistycznym,

uhonorowanych w Galerii Wielkich Polaków XX wieku

jest dokumentowanie wydarzeń w Parku Jordana (i nie tylko) związanych z budową pomników i pielęgnowaniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych, o których nie możemy zapomnieć w niepodległej Polsce.

Park Jordana pełni funkcje edukacyjne, jest szkołą historii pod gołym niebem, a IPN przygotowuje specjalną skoroszytową publikację poświęconą Wielkim Polakom z galerii pomników w Parku Jordana.

Redaktor strony:

Józef Wieczorek

Towarzystwo Parku im. dr H. Jordana

Kontakt:

jozef.wieczorek@interia.pl

Uwaga: Będę wdzięczny za wszelkie materiały, zdjęcia, filmy, dotyczące tematyki strony, które można by wykorzystać w celu jak najlepszej dokumentacji wydarzeń.

Mile widziane jest też wsparcie techniczne. I Ty możesz coś zrobić dla Polski ! Wspieraj wyklętych !