W 69 rocznicę zamordowania Danuty Siedzikówny – „Inki”

1

W 69 rocznicę zamordowania  Danuty Siedzikówny – „Inki” 

Kraków, 28 sierpnia 2015 r.

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

1

3

4

6

7

8