Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

8

Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

Warszawa 24 kwietnia 2015 r.

(wideo i zdjęcia – Józef Wieczorek) 

3

4

5

213

12

7

16

19

20

22

24

25

27

28

29

30

31

3235

37

39

41

43

46

49

50

51

52

54

55

60

58

6