Polska szuka bohaterów

4

Polska szuka bohaterów

Wykład Krzysztofa Szwagrzyka [IPN] w Akademii Ignatianum

Kraków, 9 lutego 2018 r.

3.jpg

1.jpg

5.jpg