WiN śladami „Uskoka” na Lubelszczyźnie

8

WiN śladami „Uskoka” na Lubelszczyźnie 

 w czerwcu 2016 r. – Kijany, Dąbrówka

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Kijany

0

3

2

4

Dąbrówka – bunkier „Uskoka”

5.jpg

6

7

9

11

12

13

14

15

W 61 rocznicę mordu na Gen. Fieldorfie „Nilu” w Galerii Wielkich Polaków XX wieku

6

W 61 rocznicę mordu na Gen. Auguście  Emilu Fieldorfie „Nilu” 

kwiaty i znicze od Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana

pod pomnikiem Wielkiego Generała 

w  Galerii  Wielkich Polaków XX wieku w patriotycznym Parku Jordana

(zdjęcia Józef Wieczorek)

Kwiaty składa Prezes Towarzystwa – Kazimierz Cholewa

247

5

Gen. August Emil Fieldorf „Nil”

20.03. 1895–24.02.1953