Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwycieżony

0.jpg

Zbigniew Babiński – Zwyciezcą Miedzynarodowego Konkursu na Plakat Rtm Pilecki Bohater Niezwycieżony

Wernisaż Wystawy w Pałacu Sztuki

Honorowy Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Kraków, 13 października 2016 r.

(zdjecia i wideo – Józef Wieczorek)

1.jpg

02

2.jpg

c

o.jpg

26

28

20.jpg

9.jpg

24.jpg

11.jpg

25.jpg

29.jpg

32

d.jpg

7.jpg

33

3

Biuro prasowe projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony

Genialnym pomysłem” nazwał uczestniczący w wernisażu w krakowskim Pałacu Sztuki profesor Czesław Dźwigaj, konkurs na plakat poświęcony Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

Czwartkowy wieczór 13 października 2016 r. zgromadził w jednej z sal Pałacu Towarzystwa Przyjaciół Sztuki ponad sto osób. Przyszli podziwiać nagrodzone i wyróżnione plakaty, ale w ten sposób przyszli także oddać hołd jednemu z największych polskich bohaterów narodowych.

Rotmistrz powraca w ten sposób do świadomości szerokich rzesz społeczeństwa z prawdziwie kawaleryjskim fasonem, przy muzyce, w blasku fleszy i jupiterów.

Na ścianach zaprezentowano 19 spośród najlepiej ocenionych prac. Są wśród nich prace autorów z Polski, ale także z Niemiec a nawet Ekwadoru.

Na głównej ścianie wyeksponowano pięć nagrodzonych prac. Zwycięską, Zbigniewa Babińskiego z Elbląga, oraz laureatów dwóch drugich miejsc, Wojciecha Sobolewskiego z Warszawy i Jarosława Polkowskiego z Biskupca, a także dwóch miejsc trzecich, Grzegorza Myćki z Zielonej Góry i Lexa Drewińskiego z Falkensee (Niemcy).

Na pozostałych ścianach zaprezentowano czternaście spośród 44 wyróżnionych prac 34 autorów. Obecny był autor pracy, która zdobyła I nagrodę, a także autor jednej z II nagród, Wojciech Sobolewski, który przybył do Pałacu Sztuki z całą rodziną.

Zdobywca pierwszego miejsca przedstawił pracę wprawdzie dość ascetyczną, ale w niezwykle skondensowany sposób oddającą istotę dokonań i męczeńskiej drogi Witolda Pileckiego. Skromna więźniarska czapka, jakby pozostała na miejscu egzekucji Rotmistrza, przyozdobiona jest żołnierskim orłem i trzema oficerskimi gwiazdkami, dystynkcjami rotmistrzowskiego stopnia. Dobitnie uzmysławia, że Pilecki nie był tylko więźniem, ale przede wszystkim – i przez cały czas – żołnierzem. Poniżej napis maszynową czcionką, podający personalia rotmistrza oraz daty jego urodzenia – 13.05.1901 i śmierci 25.05.1948.

Ta czcionka symbolizuje litery i cyfry maszynopisu słynnego Raportu z Auschwitz Witolda Pileckiego. Bo Pilecki był autorem pierwszego z meldunków polskiego podziemia na temat obozu i hitlerowskiego systemu zagłady Polaków oraz innych narodów. A także czcionkę urzędowych protokołów spisywanych przez komunistycznych oprawców w czasie przesłuchań Witolda Pileckiego i jego współpracowników. I coś jeszcze.

W cyfrę 4 w dacie śmierci wpisał autor krzyż, wyraźnie chcąc przypomnieć, że Rotmistrz był katolikiem, bardzo jednoznacznie deklarującym swoją wiarę i wierność Chrystusowi. Ten krzyż nieprzypadkowo jest w przedostatniej cyfrze, bowiem poniżej zapisu jest już tylko jeden znak. Kula pistoletu walther, taka, od jakich ginęli polscy męczennicy w Katyniu i innych miejscach kaźni z rąk komunistów. Bo nie wiemy, z jakiej konkretnie broni zamordowano Witolda Pileckiego, ale ta analogia katyńskiego strzału w tył głowy mówi o znacznie szerszym i głębszym problemie, niszczenia elit polskich i niszczenia Polski przez czerwonych okupantów.

Na zaproszenie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pięknych, Zbigniewa Kazimierza Witka, gospodarzami wernisażu byli Małgorzata Kupiszewska, koordynator Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony i dr hab. Józef Brynkus, opiekun naukowy Projektu. Wśród gości obecny był przedstawiciel wiceministra obrony narodowej prof. dra hab. Wojciecha Fałkowskiego, Michał Wiater, licznie przybyli przedstawiciele świata artystycznego nie tylko Krakowa, duchowieństwa i środowisk kombatanckich.

Specjalnym gościem wernisażu był mieszkający na stałe w Mainz w Niemczech wybitny polski artysta-pianista, Tomasz Trzciński, który wykonał przejmującą improwizację na temat suity Niezwyciężony, przygotowywanej na koncert w dniu 18 listopada w Warszawie, wieńczący Projekt Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony.

W ciekawej dyskusji, jaka wywiązała się pomiędzy organizatorami Projektu i Tomaszem Trzcińskim a profesorem Czesławem Dźwigajem, ten ostatni nie krył podziwu dla pomysłu konkursu na plakat poświęcony Rotmistrzowi Pileckiemu:

To genialny pomysł – mówił prof. Dźwigaj – żeby ogłosić konkurs na plakat o Pileckim. Bo z okazji różnych rocznic zdarzeń i tym podobnych, to oczywiste, ale na pomysł o Pileckim nikt nie wpadł. A skoro otrzymaliście 150 prac, to ile osób musiało znać zaproszenie, bo przecież z zasady nie wszyscy podejmują wyzwanie – w głosie profesora Dźwigaja zauważalna była i nuta podziwu, i wyraźnego przejęcia tematem.

Prostota przekazu, w różnych zresztą formach, to domena plakatu. W tym wypadku udało się w różny sposób przekazać autorom bardzo obszerne i ważne treści. I większości z nich udało się to zrobić bardzo skromnymi środkami, czasem nawet zaledwie w dwóch barwach.

A jednak, te plakaty mówią o Rotmistrzu Pileckim bardzo wiele, praktycznie wszystko, co nakazuje pamiętać o nim i oddawać mu hołd.

Dyskutowano zarówno o przedstawionych pracach, jak i o muzyce. Tym bardziej, że Tomasz Trzciński i Czesław Dźwigaj okazali się miłośnikami uchodzących za genialne i porównywanych z szopenowskimi, mazurków Romana Maciejewskiego, polskiego muzyka i kompozytora, pracującego w Szwecji i USA. A także o ważnych datach w dziejach Polski i o ważnych przedstawieniach ikonograficznych owych najważniejszych wydarzeń naszej historii.

Krakowski wernisaż przeszedł do historii, ale konkursowe plakaty można podziwiać w Pałacu Sztuki do końca października. A już 9 listopada zaprezentowane zostaną w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie na zaproszenie wiceministra obrony narodowej prof. Wojciecha Fałkowskiego i dyrektora dra Jana Tarczyńskiego. Gospodarzami tego wernisażu będą także Małgorzata Kupiszewska i Józef Brynkus.

Projekt Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony

plakat

info

zaproszenie

RPBN – MKnP – regulamin i załączniki w pdf

RPBN MKnP ANG – regulamin i załączniki w języku angielskim w pdf

 

Projekt Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony realizowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji PZU, Fundacji PKO BP

Drogie i Szanowne Redakcje,

Rotmistrz Witold Pilecki był wzorem nowoczesnego Polaka, wykształconego
i świadomego obywatela. Był także głęboko wierzącym katolikiem, czerpiącym refleksje
z pracy Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. To ta formacja duchowa dała
mu hart i charakter, pozwalając podejmować trudne i śmiertelnie niebezpieczne zadania
w imię Polski Niepodległej. Witold Pilecki postanowił osobiście rozpoznać najdrastyczniejsze formy terroru niemieckiego okupanta – więzienie gestapo i obóz koncentracyjny Auschwitz.
W tym piekle na ziemi zorganizował i scalił struktury konspiracji i więźniarskiej samopomocy. Po ponad dwóch latach pobytu w obozie uciekł i napisał raporty, będące sumą jego obserwacji i doświadczeń, które przekazał konspiracyjnym władzom Polskiego Państwa Podziemnego
dla powiadomienia wolnego świata o tragedii ofiar komór gazowych i zagładzie obywateli różnych wyznań i narodowości. Najobszerniejsza wersja raportu powstała już po zakończeniu działań wojennych, w 1945 roku.

Śmierć Rotmistrza Witolda Pileckiego zadana mu w 1948 roku przez komunistycznych okupantów Polski, nie położyła kresu nienawiści żywionej przez komunistów do tego wielkiego Polaka: został skazany na przemilczenie i zapomnienie, mimo tego, czego dokonał,
jako „ochotnik do Auschwitz”. Jego dokonania jednoznacznie przypominały nie tylko o nim,
ale także o ideałach, za jakie walczył i zginął – o Polsce Niepodległej, o wierności zasadom,
o honorze i ludzkiej solidarności. W rządzonym przez komunistów kraju pamięć
o polskiej niepodległości miała zostać zatarta i wymazana nie tylko z kart historii,
ale także ze społecznej świadomości.

W hołdzie Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, urodzonemu przed 115 laty w Karelii, organizatorzy Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, postanowili wystawić „pomnik trwalszy niż ze spiżu”.

Idąc śladem ubiegłorocznego konkursu na plakat „Pułkownik Kukliński Zwycięska Misja”, organizatorzy postanowili zaprosić do Międzynarodowego Konkursu na Plakat artystów, wierząc w zainteresowanie konkursem głównie młodych twórców, którym bliska byłaby idea odrodzenia polskiej szkoły plakatu. Język plakatu jest zrozumiały pod każdą szerokością geograficzną, pozwala wyrazić ideę w sposób prosty i bezpośredni, daje komentarz dekoracyjny do życia społecznego ulicy.

Wiedząc, jak ważnym dla mieszkańców Tajwanu jest Rotmistrz Witold Pilecki – o czym świadczą już 4 wydania jego „Raportu” – kierujemy konkurs do twórców na całym świecie, chcących upamiętnić jego wyjątkową odwagę. Świat jeszcze nie poznał dostatecznie bohaterstwa Rotmistrza i jego zwycięskiej misji.

Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie na Plakat ufundowali Minister Obrony Narodowej oraz Fundacja PZU. Konkurs ma charakter otwarty. Organizator zaprasza studentów uczelni i wydziałów plastycznych, artystów plastyków, projektantów graficznych, osób zajmujących się projektowaniem reklamowym w Polsce i poza jej granicami. Każdy uczestnik może nadesłać 3 projekty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Celem konkursu jest stworzenie kolekcji składającej się z najlepszych prac, eksponowanych w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, a także w centrach kultury w kraju i za granicą. Plakaty należy przesłać na adres Biura Fundacji GDZIE,
ul. Parkingowa 18a, 05-462 Wiązowna, Polska, w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września 2016.

Skład Jury:

Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

Prof. Rosław Szaybo – artysta, projektant graficzny, (przewodniczący),

Dr Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka J. Piłsudskiego,

Wojciech Boberski – historyk sztuki,

Krzysztof Dydo – właściciel Galerii Plakatu Kraków, organizator wystaw,

Piotr Młodożeniec – artysta, projektant graficzny,

Herbert Knops – architekt, artysta mieszkający w Kolonii,

Wojciech Korkuć – artysta, projektant graficzny,

Krzysztof Kosior – prawnuk rotmistrza Witolda Pileckiego,

Małgorzata Kupiszewska – przedstawicielka Organizatora, Koordynator Projektu,

Wiesław Wałkuski – artysta, projektant graficzny.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez:

Ministra Obrony Narodowej:

Nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca.

Fundację PZU:

I miejsce: 10 000 zł,

II miejsce: 6 000 zł,

III miejsce: 4 000 zł

Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT podatek zapłaci Organizator.

Wyróżnienia:

    • Wybrany plakat stanie się okładką do angielskiej wersji „Raportu Witolda”.

    • Prace wyróżniające się umieszczone zostaną w Katalogu powystawowym.


Nagrody specjalne:

Jury może przyznać nagrody specjalne nieprzewidziane regulaminem.

Nagrody zostaną wręczone 19 listopada 2016 w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony.

Dodatkowych informacji udziela Jan Łepkowski Email: rpbn.posters@rtmpilecki.com.pl

Biuro Prasowe Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony

Pomnik Rotmistrza w Parku Jordana

pomnik