„Żołnierze Wyklęci w Muzeum AK”- wystawa

1.jpg

„Żołnierze Wyklęci w Muzeum AK”- wystawa

Kraków, 24 lutego 2017 r.

(zdj. Józef Wieczorek)

3

2

4

5

7.jpg

8.jpg

6