Świadek spotkań z ks. Władysławem Gurgaczem – Michalina Opiło z Nowego Sącza

1

Świadek spotkań

z ks. Władysławem Gurgaczem

Michalina Opiło z Nowego Sącza
w rozmowie z Jerzym Basiagą

Nowy Sącz, 28 października 2018 r.

[dokumentacja – zdj. wideo – Józef Wieczorek]

2

Kalendarium życia ks. Władysława Gurgacza – duchownego Niezłomnego

g

Kalendarium życia ks. Władysława Gurgacza

1914 – 2 kwietnia urodził się w Jabłonicy Polskiej k/Krosna

1925 – umiera mu ojciec

1928 -30 w gimnazjum – Korczyna k/Krosna

1930 -31 – w Gimnazjum w Krośnie( 4 klasa)

1931 – 4 sierpnia wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi

1933 – złożył pierwsze śluby zakonne – w Starej Wsi

1933 – kończy gimnazjum ( 5 klasa) w Starej Wsi

1934-37 w kolegium jezuickim w Pińsku, w r. 1937 – egzamin dojrzałości

1937 ( od jesieni)– 39 studia filozoficzne w krakowskim kolegium Najświętszego Serca Jezusowego

1939 – 7 kwietnia ( Wielki Piątek) na Jasnej Górze złożył akt całkowitej ofiary ze swego życia za Ojczyznę

1939 – wrzesień – po wybuchu II Wojny Światowej ucieczka z Krakowa na wschód,           17 września w Papieskim Seminarium Wschodnim w Dubnie na Wołyniu, od             17 września po agresji sowieckiej – wędrówka do Lwowa , i z powrotem do             Chyrowa – areszt w Chyrowie [ 5 dni] i w październiku, ucieczka na zachód –           do Starej Wsi [ na teren okupacji niemieckiej]

1940 – ukończenie studiów filozoficznych w Nowym Sączu, licencjat

1940 [ od października] – 42 – studia teologiczne w Starej Wsi

1941- 15 sierpnia w Jabłonicy Polskiej złożył wraz z rodziną „ Akt całkowitego                  oddania się naszej rodziny Matce Najświętszej”

1942 – 24 sierpnia [ w święto Bartłomieja Apostoła} święcenia kapłańskie na                   Jasnej   Górze

1942 – 6 września – msza prymicyjna w rodzinnej parafii w Komborni

1942- 44 – w kolegium jezuickim w Warszawie 

        okresowo w Walendowie [42 i 43 r. u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i w                  majątku Ludwiki i Adama Grabowskich w Kamiennej k. Wiślicy 1943 [lipiec,            sierpień], od listopada 1943 do stycznia 1944, od marca do lipca 1944] 

1944 – od lipca w Starej Wsi, 18 sierpnia zdaje ostatnie egzaminy, przez kilka                   miesięcy – duszpasterstwo

1945 – od kwietnia w szpitalu w Gorlicach, pacjent i duszpasterz Sióstr                            Służebniczek Najświętszej Marii Panny

1946 – 29.08 -8.09 – operacja w szpitalu w Gorlicach

1947 – początek roku, rekonwalescencja w Zakopanem, w domu zakonnym na                  Górce

1946-7 – Gorlice, posługa kapłańska w szpitalu,

1947 – posługa kapłańska w Tęgoborzu

1947-8 – od września 1947] w Krynicy , u sióstr służebniczek „w Ochronce”

1947 – listopad – zamach na życie w Krynicy

1948 – wiosna ? – drugi zamach na życie w Krynicy

1948 – kwiecień – we Wróbliku Królewskim

1948 – od maja kapelan Żandarmerii PPAN ps. Sem na Hali Łabowskiej

1949- 2 lipca aresztowanie przez UB w Krakowie [ ul. Krótka],

9 -13 sierpnia proces Wojskowy Sąd Rejonowy – w sali Sądu Okręgowego przy ul.            Senackiej 1

1949 – 13 sierpnia skazany na karę śmierci

1949 – 14 sierpnia rozstrzelany w więzieniu na Montelupich w Krakowie

1949 – 16 potajemny pochówek ( bez pogrzebu) na cm. Rakowickim  [przy ul.                   Prandoty]

Kalendarium pośmiertne

1992 – 20 lutego zrehabilitowany

od 1998 – msze św. na Hali Łabowskiej

1999 – obelisk pamięci PPAN na Hali Łabowskiej

2007 – 9 listopada za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej               został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem                     Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

2014 – 14 września, odsłonięcie pomnika ks. Władysława Gurgacza w Parku                       Jordana w Krakowie

2018 – 4 października – ekshumacja na cm. Rakowickim

2018 – 19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

           Ks. Władysław Gurgacz wśród Niezłomnych, o których trzeba pamiętać nie               tylko tego dnia !

Po ekshumacji ks. Gurgacza i żołnierzy PPAN

6.jpg

Po ekshumacji ks. Gurgacza i żołnierzy PPAN – krajobraz na cm. Rakowickim

Kraków, 6 października 2018 r.

Dokumentacja – Józef Wieczorek

„W dniach 2-4 października 2018 r. pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzili w ramach śledztw Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Celem prac było odnalezienie i przebadanie miejsc, w których pogrzebano osoby zamordowane na mocy wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie w latach 1947–1949. Poszukiwani w trakcie prac żołnierze podziemia należeli do Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”, oddziału partyzanckiego Mieczysława Kozłowskiego „Błyska” i Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Ujawnione i podjęte w trakcie prac szczątki ludzkie przewieziono do dalszych badań w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej.” 

https://www.facebook.com/poszukiwaniaipn/

Identyfikacja nie powinna być trudna, bo żyją krewni ks. W. Gurgacza. Żołnierzom PPAN należy się katolicki, pogrzeb, nie mniej uroczysty niż państwowe pogrzeby mjr. Zygmunta Szendzialarza „Łupaszki”  czy  Danuty Siedzikówny „Inki”  i Feliksa Selmanowicza ” Zagończyka”.

Tu był grób ks. Władysława Gurgacza i Stefana Balickiego

1.jpg

5.jpg

Tu był grób Stanisława Szajny i  Michała Żaka

7.jpg

2.jpg

 

A tak  było 14 września 2018 r. [ https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2018/09/14/pamieci-niezlomnego-kaplana-ks-wladyslawa-gurgacza-14-wrzesnia-2018-r/ ]

 

a.jpg

b.jpg

c.jpg

Świadkowie historii z Nowego Sącza wspominają Niezłomnego ks. Władysława Gurgacza

g.jpg

Świadkowie historii z Nowego Sącza wspominają Niezłomnego ks. Władysława Gurgacza

takiego ‚jakby świętego’

 w rozmowie z Jerzym Basiagą – prezesem fundacji „Osądź mnie Boże  im.ks Gurgacza”

Nowy Sącz, 30 września 2018 r.

[dokumentacja – Józef Wieczorek]

 

Józef Legutko – Nowy Sącz – Poręba Mała

 

Władysława Bodziony, Nowy Sącz

m

W poszukiwaniu śladów Niezłomnego Ks. Władysława Gurgacza w Gorlicach

2

[ okno pokoju ks. Władysława Gurgacza w Gorlicach w ‚Kosibówce”]

W poszukiwaniu śladów Niezłomnego Ks. Władysława Gurgacza w Gorlicach

[ gdzie przebywał i się leczył  po wojnie]

Gorlice, 30 września 2018 r.

[ dokumentacja poszukiwań z Jerzym Basiagą

-prezesem Fundacji ,,Osądź mnie Boże” im.ks Gurgacza

  – Józef Wieczorek]

Izydor Gościmiński, b. ministrant ks. Gurgacza w Gorlicach

8

6

Dom gdzie mieszkał  Ks. Gurgacz – ul. Szpitalna 9,  „Kosibówka”

 

1

Pobliska kapliczka

4.jpg

Stary Szpital, gdzie przebywał ks. Gurgacz

3.jpg

9.jpg

Kaplica szpitalna

13.jpg

11.jpg

10.jpg

14.jpg