WiN śladami „Uskoka” na Lubelszczyźnie

8

WiN śladami „Uskoka” na Lubelszczyźnie 

 w czerwcu 2016 r. – Kijany, Dąbrówka

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Kijany

0

3

2

4

Dąbrówka – bunkier „Uskoka”

5.jpg

6

7

9

11

12

13

14

15