68. Rocznica śmierci ks. Władysława Gurgacza – kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej

14 września program

 

Reklamy

Tablice informacyjne o wielkich Polakach XX wieku odsłonięte w Parku Jordana

0

Tablice informacyjne o wielkich Polakach XX wieku odsłonięte w Parku Jordana

W Parku Jordana w Galerii Wielkich Polaków XX wieku zainstalowano tablice informacyjne o naszych bohaterach.

Tablice odsłonięto  25 maja 2017 r.

w Europejski Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem

[https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2017/05/25/69-rocznica-smierci-rotmistrza-pileckiego-uroczystosc-w-parku-jordana-a-d-2017-r/]

(zdj. Józef Wieczorek)

11.jpg

16.jpg

10.jpg

3.jpg

2.jpg

9.jpg

8.jpg

12.jpg

4

7.jpg

13.jpg

14.jpg

17

6

Wniosek o ustanowienie patronem Żołnierzy Wyklętych ks. kapelana Władysława Gurgacza TJ

ks

Wniosek o ustanowienie patronem Żołnierzy Wyklętych ks. kapelana Władysława Gurgacza TJ

Organizacja występująca: Fundacja „Osądź mnie Boże…” im. ks. Władysława Gurgacza TJ (KRS: 0000534253)

Organizacja/instytucja wspierająca inicjatywę: Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Instytut Świętej Jadwigi Królowej Polski

Instytucja wspierająca mertyorycznie: Oddział IPN w Krakowie

Dotychczasowe działania:

Inicjatywa została przedstawiona i zaaprobowana przez Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie na zebraniu w dniu 9 lutego 2017 r. Przedstawiono ją także na zakończenie konferencji „Podziemna Armia powraca. Młodzież w przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych” z udziałem kombatantów podziemia niepodległościowego oraz rodzin Żołnierzy Wyklętych, jaka odbyła się w Sejmie RP w dniu 28 lutego br.

lista

Korespondencja:

Adres nadsyłania list z podpisami:

Fundacja „Osądź mnie Boże…” im. ks. Władysława Gurgacza TJ, ul. Ludwika Zamenhofa 4, lok. 4, 33-300 Nowy Sącz

Listy będą stanowiły załącznik do pisma skierowanego do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Cel inicjatywy:

Ze względu na obecność Żołnierzy Wyklętych w kulturze masowej, celem inicjatywy jest przede wszystkim wskazanie postaci ks. kapelana Władysława Gurgacza TJ jako wzoru do naśladowania na płaszczyźnie wielowymiarowej tym, którzy czują się spadkobiercami idei i wartości Żołnierzy Wyklętych. Chodzi zatem nie tylko o zwrócenie uwagi na postawę względem Ojczyzny, ale wobec każdej osoby, jaką wykazał się tenże ksiądz jezuita.


Sylwetka Kapłana:
    Ks. Władysław Gurgacz TJ – w latach 1948-1949 kapelan działającego w Beskidzie Sądeckim oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, sądzony w procesie pokazowym przed komunistycznym Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie i z wyroku tegoż sądu skazany na karę śmierci za sprawowaną posługę duszpasterską w ramach przynależności do oddziału podziemia niepodległościowego. Rozstrzelany 14 września 1949 r. w więzieniu na Montelupich w Krakowie.

    Był kapłanem niezłomnym – pomagał w odnalezieniu i powrocie do Boga każdemu, a zwłaszcza troszczył się o tych, u których dostrzegał biedę duchową (w czasie posługi i leczenia w szpitalu w Gorlicach przyczynił się do nawrócenia żołnierza AK por. Jana Matejaka, ochrzcił żołnierza ACz). Początkowo dowódcę PPAN Stanisława Piórę spowiadał i doradzał mu w kwestiach etycznych co do prowadzenia działalności konspiracyjnej. Jednocześnie w kazaniach obnażał zagrożenia duchowe idei komunizmu, wskutek czego zaczął być szykanowany oraz usiłowano go zabić. Ostatecznie w trosce o życie duchowe żołnierzy „Żandarmerii” PPAN trafił do tego oddziału.

    Dwukrotnie miał możliwość ucieczki i zerwania kontaktów z podziemiem niepodległościowym, a w ten sposób ocalenia życia, z czego nie skorzystał. Do ostatniej chwili był z żołnierzami.

    Ewenementem dla tej postaci jako kapłana jest bezustanne towarzyszenie z posługą duszpasterską żołnierzom oddziału konspiracji niepodległościowej w czasie, gdy nie funkcjonowały już żadne centralne struktury podziemia, a posługę duszpasterską kapłani sprawowali dorywczo, bezpośrednio na prośbę zainteresowanych.

Pamięci Żołnierzy Wyklętych A.D. 2016 – w Krakowie i nie tylko

NDPŻW A.D. 2016

Pamięci Żołnierzy Wyklętych A.D. 2016 

w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

–  w Krakowie i nie tylko

[zestawienie fotoreportaży]

Pamięci „Ognia” – Józefa Kurasia

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/02/20/pamieci-ognia-jozefa-kurasia/

W 69 rocznicę śmierci Józefa Kurasia – „Ognia” – Żołnierza Wyklętego

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/02/21/w-69-rocznice-smierci-jozefa-kurasia-ognia-zolnierza-wykletego/

Akcja „Wyklęci-Niezłomni. Przywróćmy pamięć naszym Bohaterom” w Pałacu Prezydenckim

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/02/25/akcja-wykleci-niezlomni-przywrocmy-pamiec-naszym-bohaterom-w-palacu-prezydenckim/

Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie nienazwanego powstania

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/02/26/zolnierze-wykleci-niezlomni-bohaterowie-nienazwanego-powstania/

Koncert Galowy w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym 

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/02/29/koncert-galowy-w-holdzie-zolnierzom-wykletym/

Krakowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/03/01/krakowski-marsz-pamieci-zolnierzy-wykletych-niezlomnych/

Ku czci Żołnierzy Wyklętych na Placu Inwalidów

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/03/01/ku-czci-zolnierzy-wykletych-na-placu-inwalidow/

Migawki z Koncertu Galowego w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/03/02/migawki-z-koncertu-galowego-w-holdzie-zolnierzom-wykletym/

Odsłonięcie Tablic Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Morawicy k/Krakowa

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/03/06/odsloniecie-tablic-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-morawicy-kkrakowa/

Tablice Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Morawicy k/Krakowa

https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/03/06/tablice-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-morawicy-kkrakowa/

Pomnik Józefa Franczaka ps. „Lalek” w Parku Jordana

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/03/10/pomnik-jozefa-franczaka-ps-lalek-w-parku-jordana/

Pomnik Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Parku Jordana

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/03/07/pomnik-hieronima-dekutowskiego-ps-zapora-w-parku-jordana/

Oratorium ” Bóg zapłać Wyklętym” Wincentego z Krakowa w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/03/03/oratorium-bog-zaplac-wincentego-z-krakowa-w-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych/
Migawki z Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Parku Jordana

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/03/02/migawki-z-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-parku-jordana/

Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych w Parku Jordana

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/03/01/pamieci-zolnierzy-wykletych-niezlomnych-w-parku-jordana/

Kraków w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym A.D. 2016

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/02/29/krakow-w-holdzie-zolnierzom-wykletym-a-d-2016/