Pamięci Gen. “Nila”

zdj

Gen. August Emil Fieldorf „Nil”

20.03. 1895–24.02.1953

August Emil Fieldorf ur. w Krakowie w domu przy ul. Lubicz 24 ( obecnie 32). Odbył przeszkolenie w Związku Strzeleckim, służył w Legionach, brał udział w wyzwalaniu Krakowa spod zaboru austriackiego w 1918 r. Brał udział w walkach o Wilno w 1919 r, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r, w wojnie obronnej 1939 r. Przedostał się do Francji w 1940 r. a następnie do Anglii skąd jako Sylwester Maj został przerzucony do kraju gdzie działał w konspiracji w Związku Walki Zbrojnej. W 1942 był komendantem obszaru II Białystok AK, a następnie Szefem Kierownictwa Dywersji KG AK – „Kedywu” do marca 1944 r. pod pseudonimem „Nil” organizując m. in. zamach na Kutscherę – szefa gestapo.

Następnie tworzył struktury tajnej organizacji „Niepodległość’ – „Nie” na wypadek drugiej okupacji sowieckiej. Aresztowany 7 marca 1945 r. przez NKWD pod przybranym nazwiskiem (Walenty Gdanicki) został wywieziony w głąb Rosji. Nierozpoznany powrócił do Polski w 1947 r. ciężko chory. Ujawnił się w lutym 1948 r. w Łodzi pod swoim nazwiskiem. Inwigilowany, w listopadzie 1950 r. zaaresztowany i osadzony w więzieniu mokotowskim. Odmówił udziału w operacji „Cezary” – organizowaniu fikcyjnej struktury tzw. V Zarządu WiN kontrolowanej przez funkcjonariuszy MBP. Skazany 16 kwietnia 1952 r. przez sąd na karę śmierci na podstawie fałszywych oskarżeń o współpracę z okupantem niemieckim, został powieszony dnia 24 lutego1953 r.

W 2006 r. odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Pomnik generała w parku im. dr Henryka Jordana odsłonięto 11 listopada 2007 r.

(Odsłonięcie pomnika – galeria)

odsłoniecie pomnika

odsłonięcie  Nil

( z: Maria Fieldorf, Leszek Zachuta – Generał August Emil Fieldorf 1895-1953 – IPN, 2013)

W Parku Jordana

NIL AK

w Parku luty 2014( w końcu lutego 2014 w Parku Jordana – zdj. Józef Wieczorek))

61. rocznica śmierci Gen. Augusta Emila Fieldorfa ” Nila” – spotkanie kombatantów w Muzeum AK

W 61 rocznicę mordu na Gen. Fieldorfie „Nilu” w Galerii Wielkich Polaków XX wieku

6

W 61 rocznicę mordu na Gen. Auguście  Emilu Fieldorfie „Nilu” 

kwiaty i znicze od Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana

pod pomnikiem Wielkiego Generała 

w  Galerii  Wielkich Polaków XX wieku w patriotycznym Parku Jordana

(zdjęcia Józef Wieczorek)

Kwiaty składa Prezes Towarzystwa – Kazimierz Cholewa

247

5

Gen. August Emil Fieldorf „Nil”

20.03. 1895–24.02.1953